Fan Xu - Height Birthday Zodiac Filmography Biography

Fan Xu’s height is 5ft 7in (1.7 m)

Fan Xu is actress, born: January 15, 1967, Wuhan, Hubei, China. Fan Xu is best known for “Aftershock”

Best Known For Movie: Aftershock
Height: 5ft 7in (1.7 m)
Born: January 15, 1967, Wuhan, Hubei, China
Filmography: Railroad Tigers (2016), Crazy Bread (2014), One Day (2014/III), Thien Dài Ái Tình (2013), Duong Gia Tuong (2013), Back to 1942 (2012), Full Circle (2012), Love in Space (2011), Aftershock (2010), The Founding of a Republic (2009), Da guo yi (2009), One Foot Off the Ground (2006), Xinji chi buliao re doufu (2005), A World Without Thieves (2004), Cell Phone (2003), Qing Yi (2002), Jie Hun Shi Nian (2002), A Sigh (2000), Crash Landing (2000), Father (2000), Mirror (1999), Lotus Lantern (1999), Bu jian bu san (1998), The Dream Factory (1997), Spicy Love Soup (1997), Yi di ji mao (1995), Yong shi wo ai (1994), Da Sa Ba (1993), Li Lianying, the Imperial Eunuch (1991), Unforgettable Life (1988).
Other Names: Xu Fan
Astrological Sign: Capricorn

Leave Your Comment