Hikaru Kawamura - Height Birthday Zodiac Filmography Biography

Hikaru Kawamura’s height is 4ft 11in (1.5 m)

Hikaru Kawamura, born Yukie Shinozaki is a Japanese gravure idol and television personality

Best Known For Movie: Samurai Girl 21
Born: October 18, 1979 , Tokyo, Japan
Filmography: Waru: kanketsu-hen (2006), Sôshitsu no girei (2003), Shio karubi (2002), Samurai Girl 21 (2001), Shimura Ken no Bakatonosama (1986), Takajin no sokomade itte iinkai (2003), Mecha mecha iketeru! (1996).
Astrological Sign: Libra
Occupation: Actress
Movies: Waru: kanketsu-hen
Height: 4ft 11in (1.5 m)

Leave Your Comment