Pin Ho - Height Birthday Zodiac Filmography Photos Biography

Pin Ho’s height is 5ft 8in (1.73 m)

Pin Ho is actor born in July 20, 1917, Shaoyang, China

Pin Ho

Best Known For Movie: Vengeance
Born: July 20, 1917, Shaoyang, China
Filmography: The Eternal Obsession (1976), Guan ren, wo yao! (1976), I Am in Love (1975), Chinese Godfather (1974), The Bravest Fist (1974), Gu piao gu piao (1973), Dragons of Death (1973), Ming ri tian ya (1973), Call to Arms (1973), The Human Goddess (1972), Qing yan (1972), Pei shi (1972), Yu mian hu (1971), Vengeance (1970), Yi chi chun shui (1970), The Golden Sword (1969), Return of the One-Armed Swordsman (1969), Die hai hua (1968), Hu xia (1968), Qing chun de xuan lu (1968), Golden Swallow (1968), Tao (1968), Qing chun meng (1967), Kong gu lan (1966), Nu hai qing chou (1965), Zhuang yuan ji di (1964), Du shi kuang xiang qu (1964), Nu ren yu xiao tou (1963), Empress Wu (1963), Yuan ye qi xia zhuan (1963), Shan Dong Ma Yong Zhen (1962), Zhen zhu lei (1962), Hua hao yue yuan (1962), The Pistol (1961), You xi ren jian (1961), Jin la ba (1961), Yan zi dao (1961), Gu mu xia lu (1961), Duo qing de ye mao (1960), Fleur de Lys (1960), Jie tong (1960), Xiao niao yi ren (1960), Zi you lian ai (1960), Kuer liulang ji (1960), Ru shi jia ren (1960), Ca xie tong (1959), Feng huang yu fei (1958), Xiao sheng lei ying (1958), Gou xiong shou (1957), Xian mu dan (1956), Guan shan xing (1956), Luan shi yao ji (1956), Mang lian (1956), Xing hua xi zhi lian (1956), Lian zhi huo (1956), Chuan tong (1955), Yang e (1955), Ren gui lian (1954), Hai jiao fang hun (1954), Bi xue huang hua (1954), Dang fu qing chi (1953), Bai jin de ren (1952), Feng huang yu fei (1958), Chuan tong (1955), Shan Dong Ma Yong Zhen (1962).
Astrological Sign: Cancer
Occupation: Actor
Died: 1980, China
Height: 5ft 8in (1.73 m)

Leave Your Comment