Pat Ting Hung - Height Birthday Zodiac Filmography Biography

Pat Ting Hung’s height is 5ft 4in (1.63 m)

Pat Ting Hung is actress born in April 28, 1940, Changsha, China

Best Known For Movie: Tie shan gong zhu
Born: April 28, 1940, Changsha, China
Filmography: Nu ba tai yang qi (1983), Xue zhao (1971), Boys in Love (1970), Temptress of a Thousand Faces (1969), Luo shi hen (1969), Bai dao shi lin qun (1968), Qi xia wu yi (1967), San geng yuan (1967), Xing yue zheng hui (1967), Kuai lo qing chun (1966), Mei gui wo ai ni (1966), Bu shi yuan jia bu ju tou (1966), Tie shan gong zhu (1966), Lan yu hei (Xia) (1966), Lan yu hei (Shang) (1966), Downhill They Ride (1966), Hu die bei (1965), Da ji (1964), Qiao tai shou ran dian yuan yang pu (1964), Xin ti xiao yin yuan (1964), Nu ren yu xiao tou (1963), Yuan ye qi xia zhuan (1963), Zhui xiong ji (1963), Hong lou meng (1962/II), The Pistol (1961), Zhang fu de mi mi (1961), The Fair Sex (1961), Jie da huan xi (1961), Tao se feng yun (1960), Xiao feng can yue (1960), Jiang shui dong liu (1960), Si wang de yue hui (1959), Zhang fu de qing ren (1959).
Other Names: Hong Ding, Patricia Ting Hung
Astrological Sign: Taurus
Occupation: Actor, Actress
Died: 2004, United States of America
Movies: Temptress of a Thousand Faces, Princess Iron Fan
Height: 5ft 4in (1.63 m)

Leave Your Comment